Adopt an olive tree

Als stille getuige van deze, en vele andere crises in het verleden, staat de olijfboom verspreid over Lesbos. Voor veel vluchtelingen een eerste, of enige, bekende na aankomst in Europa. De olijfboom groeit immers ook in het Midden-Oosten en Oost-Afrika.

Het is dan ook geen toeval dat grote groepen vluchtelingen aan wie kamp Moira geen plaats kan bieden (er zitten hier momenteel 6000 mensen terwijl er ruimte is voor 2500) beschutting tegen de brandende zon hebben gezocht bij deze oude bekende. Zij hebben zich gevestigd op de Olive Grove grenzend aan het reguliere kamp. Zonder enige voorzieningen. Een humanitaire ramp die zich nu, op dit moment, voltrekt.

Dat dit zich onder de mythische olijfbomen voltrekt is voor de Grieken een extra domper. Juist de olijfboom, die voor vrede en vriendschap staat, die geschonken is door beschermgodin Athina en die nog steeds er overeind staat op de Akropolis in de Griekse hoofdstad is voor de Griekse bevolking een onaantastbaar instituut.

Adopteer daarom nu voor € 1000,00 een olijfboom en steun niet alleen de 1000 mensen die nu geholpen moeten worden, maar steun tevens de lokale bevolking en de Griekse cultuur.

Adopt now!

Movement On The Ground

Movement on The Ground is een stichting die reageert op een humanitaire crisis die de levens beïnvloedt van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen die door klimaatverandering, armoede en oorlog hun huis zijn kwijtgeraakt.

Zij sporen behoeftes op waar niet aan wordt voldaan en proberen deze te bevredigen door hun netwerk van logistieke, financiële en structurele partners te activeren.

Zo kunnen ze volledig en gedecideerd aan deze behoeften voldoen.

Het is hun missie om een menswaardig, duurzaam, innovatief antwoord te bieden op de vluchtelingencrisis in Europa.

Zij geloven dat vluchtelingenkampen meer inclusief en zelfvoorzienend zouden moeten zijn. Bovendien zouden zij vluchtelingen een betere kwaliteit van leven moeten geven en hen helpen terwijl ze zich aan een nieuwe omgeving aanpassen.

Met behulp van donaties en door samen te werken met geïnteresseerde bedrijven, goede doelen, vluchtelingen en vrijwilligers, activeert MOTG een netwerk dat wereldwijd vluchtelingenkampen opnieuw definieert.

Bezoek de website